smirnoft

เกี่ยวกับเรา

smirnoft ผลิตสินค้าแบรนด์คุณภาพ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าองุ่นไฟฟ้า องุ่น เจ้าเดิมผลิตสินค้ารสชาติกรมกล่อมราคาเป็นกันเอง ส่งออกทั่วโลกโดยเฉพาะทวิปเอเชียและแปซิฟิก รสชาติไม่เหมือนใคร แปลกใหม่ โดยเฉพาะ น้ำองุ่น

Our Founder Team

พิชญาภา มากมี

พิชญาภา มากมี

ประธานผู้ก่อตั้ง

Our Accountant Team

Our Administrator Team

ดลวา จันทรสมบัติ

ดลวา จันทรสมบัติ

หัวหน้าทีม Accountant

โสรยา หงษ์ทอง

โสรยา หงษ์ทอง

สมาชิกในทีม Accountant

ขวัญรัตน์ สุรศักดิ์อุดม

ขวัญรัตน์ สุรศักดิ์อุดม

สมาชิกในทีม Accountant

ฐิตาภา สกุลวงศ์

ฐิตาภา สกุลวงศ์

สมาชิกในทีม Accountant

จักรภพ โอภาสพัฒน์

จักรภพ โอภาสพัฒน์

หัวหน้าทีม Administrator

ชุติมณฑน์ สุวรรณวงศ์

ชุติมณฑน์ สุวรรณวงศ์

ผู้ร่วมทีม Administrator

นิพิฐ ธาราวงศ์

นิพิฐ ธาราวงศ์

ผู้ร่วมทีม Administrator

เอกฉัท รัตนพิรมย์

เอกฉัท รัตนพิรมย์

ผู้ร่วมทีม Administrator

Our Web Developer Team

Our Content Reviewer Team

สุนิษา คมมาก

สุนิษา คมมาก

หัวหน้าทีม Web Developing

วีระศักดิ์ ธนากานต์

วีระศักดิ์ ธนากานต์

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

Our Digital Marketer Team

กร พงษ์ธนาพัฒน์

กร พงษ์ธนาพัฒน์

หัวหน้าทีม Content Creating

ธนา โอภาสเจริญ

ธนา โอภาสเจริญ

ผู้ร่วมทีม Content Creating

กิรณา จันทรพิพัฒน์

กิรณา จันทรพิพัฒน์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

สุชาวดี พิพัฒนกุล

สุชาวดี พิพัฒนกุล

ผู้ร่วมทีม Content Creating

นัทนิธิ เสนาวงศ์

นัทนิธิ เสนาวงศ์

หัวหน้าทีม Digital Marketing

ศศิมา สันติกสุล

ศศิมา สันติกสุล

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

จักรพล พินิจนันท์

จักรพล พินิจนันท์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

ปิติวัฒน์ พิกุลเทพ

ปิติวัฒน์ พิกุลเทพ

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing